BELGE

Sertifika

Yıldırım Testleri
Laboratuvar > Elektriksel Testler

Yıldırım Testleri

Yıldırımdan korunma testleri, tüm yıldırım iletkenlerinin ve topraklama tesisatlarının kontrol ve test faaliyetlerini içermektedir. Bu testler sırasında her bir topraklama noktası ve iletkenleri, toprağa direnç açısından elektronik olarak test edilmektedir.

Yıldırım Testleri

Yıldırımdan korunma testlerinin başında rastgele süreklilik testleri gelmektedir. Özellikle yıldırımdan korunma (paratoner) sistemlerinin ilk kurulumu sırasında, muayenede görünmeyen ve daha sonra görsel kontroller için uygun olmayan parçaların sürekliliği bu testler sırasında tespit edilmektedir.

Yıldırımdan korunma testlerinden biri de her bir toprak elektrotunun toprağa direncini ve tüm toprak sonlandırma sisteminin toprağa direncini belirlemektir. Eğer toprak sonlandırma sisteminin bir bütün olarak toprağa direnci belli bir değeri geçiyorsa, gerekli direnç değerini elde etmek için ilave elektrotlar takılmalıdır. Ayrıca daha önce ölçülen değerlerden önemli bir artış varsa, bunun nedenleri tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre yıldırım koruma sistemlerinin ilgili standartlar doğrultusunda test edilmesi gerekmektedir. Düzenli testleri ve bakımları yapılmamış bir sisteme veya hatalı bir toprak tesisatına sahip binalar, yıldırım veya statik elektrikten etkilenirse, bu durum binaya ve içindeki metallere zarar verebilir. Bir yıldırım düşmese de bu durum gerçekleşebilir, çünkü tüm yıldırım iletkenleri, fırtına 4 mil uzakta olsa bile statik olarak etkilenmektedir.

Bu konuda EN 62305 standardı, yıldırıma karşı koruma için temel standarttır. Tüm yıldırım koruma sistemlerinin, yeni yapılara ve mevcut yapıların yeni uzantılarına, tasarım, kurulum ve bakım koşulları bu standartta yer almaktadır. Bu standart, bir yapının iç ve dış bölümleri için yıldırımdan korunma sistemleri için temel gereksinimleri açıklamaktadır ve şu dört bölümden oluşmaktadır: genel ilkeler, risk yönetimi, yapıların fiziksel hasarı ve yaşamsal hasarlar ve yapılardaki elektrik ve elektronik sistemler.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan yıldırım testlerinde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 62305 Yıldırımdan korunma

  • TS 13709 Yıldırımdan korunma - Aktif paratonerler

  • TS EN 62561 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC)

Kuruluşumuz elektriksel test hizmetleri kapsamında yıldırım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Elektriksel test hizmetleri kapsamında verilen yıldırım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok elektriksel test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Elektriksel Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.