SERTIFIKAT

sertifikat

SA 8000 sertifikat for samfunnsansvar
Sertifisering> Spesifikk sertifisering

SA 8000 sertifikat for samfunnsansvar

Hva er SA 8000 sertifikat for samfunnsansvar?


SA 8000 Social Responsibility-standarden er en ledende sertifiseringsstandard for bedrifter og forskjellige organisasjoner rundt om i verden. Denne standarden ble opprinnelig designet i 1997 av en organisasjon kalt Social Accountability International. Gjennom årene har imidlertid SA 8000-standarden utviklet seg til et generelt rammeverk som beviser virksomheters forpliktelse til rettferdig behandling av ansatte.

SA 8000 sertifikat for samfunnsansvar

SA 8000 Social Responsibility-standarden har raskt blitt en styringssystemstandard som bestemmer ytelsen til virksomheter på ni områder som er kritiske for samfunnsansvar i arbeidsmiljøene og sikrer kontinuerlig forbedring på alle områder. Denne standarden gjenspeiler prinsippene i den verdenserklæringen om menneskerettigheter og erklæringer utstedt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

I tillegg respekterer, supplerer og støtter de lovbestemmelser som er gjeldende i hvert land. I dag støtter den mer enn to millioner ansatte i å sikre etiske arbeidsforhold.

SA 8000 standard for samfunnsansvar blir kontinuerlig oppdatert og implementert parallelt med utviklingen i verden og nye sosiale og menneskerettighetsproblemer. Den siste oppdateringen av standarden ble laget i 2014, og den nåværende versjonen er SA 8000: 2014.

Bedrifter anerkjenner anvendelsen av flere sektorer i SA 8000 Social Responsibility-standarden og svarer på ansattes krav ved å innlemme kriterier i samsvarsprosesser. Tilsvarende setter offentlige etater som ønsker å fremme og styrke sosiale resultater i arbeidsmiljøene, insentivprogrammer rettet mot bedrifter med SA 8000 Social Responsibility Certificate.

Hoveddelene i SA 8000 standard for samfunnsansvar er: barnearbeid, tvangs- eller tvangsarbeid, helse og sikkerhet, foreningsfrihet og kollektive forhandlinger, diskriminering, disiplinær praksis, arbeidstid, godtgjørelse og styringssystem.

Spesielt var hovedproblemet i 2014-oppdateringen relatert til tvangsarbeid. Alle virksomheter med SA 8000-sertifisering må nå sikre at deres ansatte er fri for ansettelseslønn og -kostnader. I tillegg må alle virksomheter opprette et helse- og sikkerhetsutvalg, som er ansvarlig for å overvåke helse- og sikkerhetsrisikoer og består av ledelsesrepresentanter og ansatte. Igjen i den siste oppdateringen blir viktigheten av et sterkt styringssystem fremhevet. Ledende ansatte må tilby retningslinjer, prosedyrer og prosesser for å hjelpe til med å integrere kravene til denne standarden i deres daglige aktiviteter.

SA 8000 sertifikat for samfunnsansvar Hvilke fordeler har det for bedrifter?


SA 8000 gir kontinuerlig og pålitelig forsikring om at virksomheter oppfyller forventningene til sosiale resultater. De viser også at de kontinuerlig forbedrer styringssystemene sine for å se og forhindre sosiale og forretningsmessige risikoer. SA 8000 Certificate of Social Responsibility Certificate fra et akkreditert sertifiseringsorgan er et bevis på at enheten har operert i samsvar med denne SA 8000-standarden i tre år.

SA 8000-standarden er en frivillig standard som gjør det mulig for bedrifter å overvåke, kontinuerlig overvåke og forbedre sitt samfunnsansvar. Uavhengige revisjoner og revisjoner utført av et nøytralt og uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan skaper tillit til at foretaket administrerer sine aktiviteter effektivt og reduserer risikoen for manglende overholdelse.

Bedrifter med SA 8000 Certificate of Social Responsibility Certificate gir viktighet for helhetlig styringssystem for å opprettholde overholdelse av standarder, ta vare på medarbeideres deltakelse og kommunikasjon, samarbeid mellom funksjoner og samarbeid i forsyningskjeden.

I tillegg kan fordelene med SA 8000 Certificate of Social Responsibility Certificate for virksomheter vises på følgende måte:

 • Påvist samfunnsansvar og forpliktelse til forretningsetikk

 • Virksomhetens omdømme øker

 • Merkeverdien av virksomheten er beskyttet

 • Forbrukertillit og positiv oppfatning øker

 • Ansattes moral øker

 • Et rettferdig og trygt arbeidsmiljø tilbys

 • Arbeidsmiljø og arbeidsforhold forbedres

 • Ingen bivirkninger er forårsaket og korrekt risikostyring utføres

 • Uavhengig gjennomsiktighet forbedrer åpenhet for virksomheten

 • Å oppnå overlegenhet over konkurrenter på den globale arenaen

Hvorfor er SA 8000 sertifikat for samfunnsansvar viktig?


Social Accountability International har laget verktøy for å hjelpe bedrifter kontinuerlig å måle og forbedre sine styringssystemer. Disse verktøyene er sosial fingeravtrykk selvvurdering og sosial fingeravtrykk uavhengig vurdering. Med disse verktøyene blir styringssystemene til foretakene bestemt på en skala mellom 1 og 5 og områdene som skal forbedres vises.

10-området som er gjennomgått er: retningslinjer, prosedyrer og poster, team for sosial ytelse, identifisering og vurdering av risiko, overvåking, ansattes engasjement og kommunikasjon, klagebehandling og løsning, ekstern verifisering og engasjement av interessenter, korrigerende og forebyggende tiltak, opplæring og kapasitetsbygging og ledelse av leverandører og entreprenører. Innenfor disse rammene måles og utvikles styringssystemet for virksomheten på ti områder som er kritiske for kontinuerlig forbedring av bedriftens sosiale resultater.

Business management systems er rangert mellom 1 og 5 på disse ti områdene som følger. Resultatene hjelper virksomheten med å se forbedringsområder:

 • 1 = SA 8000 Ingen bevissthet om samfunnsansvar eller noe system som administrerer sosiale resultater

 • 2 = Delvis avansert styringssystem, men applikasjonen er ufullstendig, inkonsekvent og ofte ineffektiv

 • 3 = Et avansert styringssystem, men ikke fullt implementert

 • 4 = Det har et avansert styringssystem og implementeres kontinuerlig og regelmessig.

 • 5 = Avansert styringssystem og systemet forbedrer seg kontinuerlig

resultat


Kort sagt er SA 8000 Social Responsibility-standarden en frivillig standard og beskriver vilkårene som må oppfylles av virksomheter, inkludert etablering eller forbedring av ansattes rettigheter, arbeidsforhold og et effektivt styringssystem. SA 8000-sertifikatet angir selskapets minimum forventninger til ytelse. Ytelsesindikatorer er knyttet til SA 8000-standarden.

Frivillige organisasjoner, investorer, ansatte og interessenter stiller nå spørsmålstegn ved virksomhetens forpliktelse til et rettferdig arbeidsmiljø og transparent forretningspraksis. Deretter vil bedrifter i økende grad bli bedt om å bevise sitt samfunnsansvar. I dag er den mest brukte globale standarden for håndtering av menneskerettigheter SA 8000 Social Responsibility-standarden. Dette er den første revisible standarden som er egnet for bedrifter i alle størrelser, hvor som helst i verden.

Med denne standarden oppnår virksomheter beste praksis innen etisk sysselsetting og kommersiell virksomhet, motiverer ansatte, får mer åpenhet i ledelsen, utvider eksisterende forretningsvolum, tiltrekker seg nye kunder og investorer, og blir anerkjent som en samfunnsansvarlig organisasjon.

8000 Social Responsibility-standarden er strengere enn de fleste lovbestemmelser og har spesielle krav. Derfor spiller SA 8000-standarden en avgjørende rolle, spesielt for bedrifter som opererer globalt. Bedrifter styrker omdømmet på denne måten og får konkurransefortrinn.

Vårt firma leverer SA 8000 sertifiseringstjenester for sosialt ansvar blant sine mange systemsertifiseringstjenester til sine kunder med en sterk teknologisk infrastruktur og en trent og erfaren ekspertpersonell.
Mens vi leverer disse sertifiseringstjenestene, overholder vårt selskap standardene som er publisert av innenlandske og utenlandske organisasjoner, metoder som er akseptert i alle deler av verden og de gjeldende lovbestemmelser og gir en kvalitet, rask, perfekt og pålitelig service.
SERTIFIKASJONSPROSESS

Første evaluering

Først blir det bestemt om organisasjonen oppfyller de obligatoriske kravene i standarden og om de skal gå videre til neste trinn.

SERTIFIKASJONSPROSESS

Utarbeidelse av dokumenter

Det blir sjekket om nødvendige prosedyrer og revisjoner er utviklet og institusjonens beredskap for evaluering blir vurdert.

SERTIFIKASJONSPROSESS

Utstedelse av dokument

Funnene som oppstår i de to første stadiene blir evaluert, og etter at alle korrigerende handlinger er gjennomgått, startes dokumentforberedelse.

Å SØKE

Spesifikk sertifisering
Kontakt oss

Du kan be oss om å fylle ut skjemaet vårt for å få en avtale, for å få mer detaljert informasjon eller for å be om en evaluering.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratory Inc. Alle rettigheter forbeholdt.