BELGE

Sertifika

Haberler

EUROLAB, Teknolojiye Yatırım Yapmayı Sürdürüyor

Bir işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde lider olabilmesi için, rekabet avantajına sahip olması gerekir. Bunu yapmak için de bir firmanın takip etmesi gereken iki temel yol bulunmaktadır: yatırım yapmak ve yenilikçi olmak. Teknoloji her ikisinde de başarılı olmanın tek yoludur. Teknoloji, firmanın büyümesine ve rakiplerinden daha iyi performans göstermesine olanak sağlar.

Teorik olarak bu avantajı elde etmek için, firma gelirinin yüzde 3’ü oranında teknoloji yatırımı yapmak gerekiyor. Agresif bir büyüme gayreti gösteren firmalarda bu oran yüzde 7’lere kadar çıkmaktadır. Bu konuda bir ROI danışmanlık firması tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, bir firmanın büyüklüğünü belirlemede, aynı zamanda tekonoloji harcamaları da önemli bir faktördür. ROI, yapılan yatırımın firmaya geri dönüşünün nasıl olacağını gösteren bir çeşit veridir. Bu tür çalışmaların amacı, yapılan yatırımın firmaya ne kadar getiri sağlayacağını ve yatırımın sürdürülmesi gerekip gerekmediğini ifade etmektedir.

Bu gerçeklerin farkında olan EUROLAB Laboratuvar A.Ş., son üç yıldır arka arkaya yüzde 10 civarında teknoloji yatırımı gerçekleştirmiştir. Birçok sektörde, en yeni ve en yenilikçi teknolojiyi almaya çalışan firmalar, bir çeşit silahlanma yarışına girmiş gibidir. Ancak EUROLAB, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini kavramıştır ve faaliyetlerinde en hassas, en doğru, en hızlı ve en güvenilir sonuçlar verecek teknolojilere yatırım yapmaya çalışmaktadır.

EUROLAB, teknoloji dünyasını yakından takip etmekte ve hangi teknolojilerin firma için rekabet avantajı yaratacağına ve hangi teknolojilerin yeni veya farklı olacağına doğru karar vermektedir. Ulaşılmak istenen hedef iyi bilindiği için, EUROLAB, kaynaklarını nasıl uygun şekilde tahsis edeceğini ve tekonolojik sistemlerden en yüksek değeri nasıl elde edeceğini iyi bilmektedir.

Kısaca EUROLAB, teknolojiye yatırım yapmayı sürdürmektedir ve iş yapma, müşteriler ile etkileşim kurma, ekiplerini yönetme ve verilerle çalışma şeklini önemli ölçüde değiştirmektedir.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.