BELGE

Sertifika

Haberler

EUROLAB, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi Uyguluyor

Herhangi bir firma büyüdükçe, yöneticilerinin iş yükü de katlanarak artar. Müşteri taleplerine ayak uyduramamak, önemli bir büyüme aşamasında işlerin rayından çıkmasına neden olabilir. Bu bakımdan büyük ve kurumsallaşma yolunda olan firmalar Kurumsal Kaynak Planlama (ERP, Enterprise Resource Planning) uygulamasına geçmektedir. Bu şekilde firmalar, organizasyonları içinde farklı etkinlikleri tek bir uygulama altında bir araya getirmiş olmaktadır. Bu şekilde iş süreçleri kolaylaşmakta ve firmanın hareket kabiliyeti yükselmektedir. Çok yönlü bir Kurumsal Kaynak Planlama uygulaması ile firmanların, müşterilerine yanıt süreleri kısalmakta, hizmet süreleri hızlanmakta ve operasyonel verimliliği artmaktadır. Aynı zamanda firma başarısını sağlayan ve müşteri ile ilişkileri düzenleyen birleşik bir veritabanı oluşmaktadır.

EUROLAB Laboratuvar A.Ş., kurumsallaşma yolunda önemli adımlara atmaya devam etmektedir ve bunun sonucu olarak firma içinde Kurumsal Kaynak Planlama sistemi uygulamaktadır. EUROLAB, teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken bir kuruluş olması yanında, iş süreçlerini iyileştirmek, verimlilik, işbirliği ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, işletme maliyetleri düşürmek ve diğer faaliyet alanlarını güçlendirmek için anahtar olan Kurumsal Kaynak Planlama sistemini başarı ile uygulamaktadır.

EUROLAB, bu uygulama sayesinde birçok avantaj elde etmiştir. Öncelikle, firma içinde kullanılan farklı yazılımların standardizasyonunu sağlamıştır. Bu şekilde veri akışı, zaman alan süreçler ve erişim kontrolü eksikliğinden kaynaklanan güvenlik açıkları önlenmiştir. EUROLAB, daha iyi bir muhasebe ve finansal raporlama sistemine sahip olmuştur ve daha hızlı yanıt sürelerine ulaşmıştır. Müşterilere daha iyi hizmet sunma kabiliyeti kazanmak, rekabetin önemli bir unsurudur. Bugün kullanılan birçok ERP uygulaması, tekrarlanan veri girişlerini ortadan kaldıran özelliklere sahiptir.

Asıl önemlisi EUROLAB, ERP uygulaması sayesinde sektör standartlarına ve ilgili yasal düzenleme esaslarına uygunluk sağlamış ve güvenliğini arttırmıştır. Nihayet EUROLAB, hareketlilik ve esneklik kazanmıştır. Bu uygulama ile firmanın çeşitli bölümlerinden gelen veriler birleşik bir platforma dönüştürülmüştür.Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.